POLITIKA PRIVATNOSTI

USLOVI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi

Car Line Automultimedije, Arčibalda Rajsa 11g, Beograd, carsi.carsi001@gmail.com, +381 60 1728 773 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Car Line Automultimedije prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

Car Line Automultimedije koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima

Car Line Automultimedije podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Car Line Automultimedije štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

Car Line Automultimedije čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   2 godine

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Car Line Automultimedije ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Car Line Automultimedije ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Car Line Automultimedije ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Car Line Automultimedije na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Arčibalda Rajsa 11g, Beograd, carsi.carsi001@gmail.com, +381 60 1728 773